$ ADMINS $

     Dominik-BURN
         .     Hlavný redaktor zakladatel webu
         .     Výroba banneru ikoniek vzhladu
         .     Koordinátor webu
         .     člen clanu Speed
         .     BIKE CREW-člen     Nitro

      .     Clan Speed
      .     Spolupracovník
      .     V.I.
P

      .     výroba animovaných ikoniek ,LOGA
      .     BIKE CREW-člen